Авторите на топ игра

Топ игра автори и разработчици

Повечето са играли автора, изчислени по броя на изиграните игри за всички игри по автор.

Автори с повечето игри

Топ автори по брой игри.

Автори с най-много пиеси на игра

Топ автори по брой играе за игра.