Топ игра автори и разработчици

Повечето са играли 50 автора, изчислени по броя на изиграните игри за всички игри по автор.

Авторите на топ игра Повечето игри Най-много играе за игра Нови автори